نحوه خرید

قبل از خرید از سایت جهت چک کردن موجودی محصول ابتدا با شماره زیر تماس بگیرید سپس اقدام به خرید کنید

شماره تماس : 42208217-011

شماره همراه : 09119248834

شماره حساب جهت خرید

شماره حساب : 4803955180

شماره کارت : 6104337307574747

شماره شبا : IR100120000000004803955180

بانک ملت ، به نام محسن اسکندری